co musím dodržovat

Musím se snažit omezit svůj pohyb na veřejnosti na minimum.

Musím omezit kontakt s ostatními lidmi na nezbytnou míru.

Omezit svůj pobyt na veřejně dostupných místech maximálně na deset osob s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikání nebo obdobné činnosti, účasti na pohřbu.

Musím zachovávat odstup dva metry při kontaktu s ostatními osobami, je-li to možné.

Musím konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze pokud je to nutné a musím se vzdálit od výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

Musím mít při každém pohybu a pobytu na veřejně dostupných místech mimo bydliště ochranný prostředek dýchacích cest – tzn. zakrytá ústa a nos – k tomu mohu využít respirátor, roušku, ústenku, šátek či jiný prostředek, který brání šíření kapénkové infekce. Vyjma dětí do dvou let.

Podrobněji web Ministerstva zdravotnictví

videa, jak se chovat

Infografiky Ministerstva zdravotnictví